نمایش 1–12 از 17 نتیجه

جوهر خودنویس Private Reserve 60ml Infinity Turquoise

تومان1,300,000
– برنگ فیروزه ای – دارای شیشه ای به میزان 60ml – دارای ترکیباتی جهت خشک نشدن جوهر در نوک خودنویس حتی با باز ماندن درب قلم

جوهر خودنویس Private Reserve 60ml Infinity Blue

تومان1,300,000
– برنگ آبی – دارای شیشه ای به میزان 60ml – دارای ترکیباتی جهت خشک نشدن جوهر در نوک خودنویس حتی با باز ماندن درب قلم

جوهر خودنویس Private Reserve 60ml Infinity Green

تومان1,300,000
– برنگ سبز – دارای شیشه ای به میزان 60ml – دارای ترکیباتی جهت خشک نشدن جوهر در نوک خودنویس حتی با باز ماندن درب قلم

جوهر خودنویس Private Reserve 60ml Infinity Black

تومان1,300,000
– برنگ مشکی – دارای شیشه ای به میزان 60ml – دارای ترکیباتی جهت خشک نشدن جوهر در نوک خودنویس حتی با باز ماندن درب قلم

جوهر خودنویس Private Reserve 60ml Infinity Red

تومان1,300,000
– برنگ قرمز – دارای شیشه ای به میزان 60ml – دارای ترکیباتی جهت خشک نشدن جوهر در نوک خودنویس حتی با باز ماندن درب قلم

جوهر خودنویس Private Reserve 60ml Infinity Violet

تومان1,300,000
– برنگ بنفش – دارای شیشه ای به میزان 60ml – دارای ترکیباتی جهت خشک نشدن جوهر در نوک خودنویس حتی با باز ماندن درب قلم     – غیر قابل پاک شدن

جوهر خودنویس Private Reserve Ultra Black FAST DRY

تومان850,000
– برنگ مشکی تیره – قابلیت خشک شدن سریع – دارای شیشه ای به میزان 60ml – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس

جوهر خودنویس Private Reserve American Blue FAST DRY

تومان850,000
– برنگ آبی – قابلیت خشک شدن سریع – دارای شیشه ای به میزان 60ml – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس

جوهر خودنویس Private Reserve Midnight Blue FAST DRY

تومان850,000
– برنگ آبی – قابلیت خشک شدن سریع – دارای شیشه ای به میزان 60ml – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس

جوهر خودنویس Private Reserve 60ml Purple Mojo

تومان850,000
– برنگ بنفش – دارای شیشه ای به میزان 60ml – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس

جوهر خودنویس Private Reserve 60ml Ebony Blue

تومان850,000
– برنگ آبی آبنوسی – دارای شیشه ای به میزان 60ml – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس

جوهر خودنویس Private Reserve 60ml Invincible Blue

– برنگ آبی – دارای شیشه ای به میزان 60ml – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس – دائمی و ضد آب – مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش – غیر قابل پاک شدن